نقشمون

نقــشــه آســمــون

فعالیت های ما

نقشمون

تابلو ستاره : آسمون زیبای هر لحضه از زندگیتون که براتون مهمه ، مثل اولین روز آشنایی، روز تولد،روز ازدواج، و تمام لحظات مهم وشیرین رو ما براتون ترسیم میکنیم تا آن ها رو برای شما ماندگار و به یاد ماندنی کنیم.

تابلو ماه تولد : در هر ماه ستاره ها باهم زیبا ترین صورت اون ماهو براتون ترسیم میکنند که ما شکل اون ماه تولدتون رو براتون میچینیم و به شما تقدیم میکنیم.

تابلو صداگرافی : گاهی میشه صداهارو با جشم دید که در این تابلو ما طول موج صدای شمارو به تصویر میکشیم و به شما تقدیم میکنیم.

تابلو نقشه : همیشه بعضی مکان ها برای آدم به یاد موندنی میشند ما مکان خاطره انگیز شمارو به زیبا ترین شکل ممکن به شما نشون میدیم.

تابلو ستاره + صدا گرافی : تلفیق دو تابلو ستاره و صداگرافی در یک قاب.

تابلو ستاره + نقشه : تلفیق دو تابلو ستاره و نقشه در یک قاب.

نمونه تابلو ها

  • همه
  • تابلو ستاره
  • تابلو صداگرافی
  • تابلو نقشه

گاهی میشه صداهارو با جشم دید که در این تابلو ما طول موج صدای شمارو به تصویر میکشیم و به شما تقدیم میکنیم

تابلو صدا

صداگرافی

همیشه بعضی مکان ها برای آدم به یاد موندنی میشند ما مکان خاطره انگیز شمارو به زیبا ترین شکل ممکن به شما نشون میدیم

تابلو لوکیشن

نقشه

در هر ماه ستاره ها باهم زیبا ترین صورت اون ماهو براتون ترسیم میکنند که ما شکل اون ماه تولدتون رو براتون میچینیم و به شما تقدیم میکنیم

تابلو ماه تولد

نماد

آسمون زیبای هر لحضه از زندگیتون که براتون مهمه ، مثل اولین روز آشنایی، روز تولد،روز ازدواج، و تمام لحظات مهم وشیرین رو ما براتون ترسیم میکنیم تا آن ها رو برای شما ماندگار و به یاد ماندنی کنیم

تابلو ستاره

چینش ستارها

تلفیق دو تابلو ستاره و صداگرافی در یک قاب

تابلو ستاره + صدا گرافی

تلفیق دو تابلو ستاره و نقشه در یک قاب

تابلو ستاره + نقشه